Palmolie is een eetbare, plantaardige olie. Het is afkomstig van een palmvrucht en groeit voornamelijk in Indonesië en Maleisië. Palmolie is geschikt voor verschillende producten zoals zeep, margarine en make-up. Zo zijn er zijn meer dan 50 producten waar palmolie in zit. 

Palmolie heeft vele voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Het kweken van palmolie kan negatieve gevolgen hebben voor de natuur en biodiversiteit. Op dit moment zijn er veel verschillende kleine boeren die financieel afhankelijk zijn van het produceren van palmolie. Maar liefst 39 procent van alle eetbare oliën zijn afkomstig van de palmvrucht. Omdat er veel vraag naar palmolie is, worden er grote gebieden ontbost om plantages te kunnen bouwen. Dit is enorm slecht. Om een balans te vinden met oog op de mensen en biodiversiteit, is het van belang om palmolie duurzaam te produceren. 

De organisatie RSPO 

In 2004 is de RSPO, ook wel Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, opgericht. Deze organisatie wil ervoor zorgen dat het produceren van palmolie duurzaam wordt uitgevoerd. Het RSPO streeft zonder winstoogmerk naar sustainable palm oil. Voor het nastreven van een duurzame palmolie productie zijn er 8 RSPO-principalen opgesteld. 

RSPO-certificatie voor boeren 

Om ervoor te zorgen dat de kleine boeren duurzame palmolie gaan produceren en deze regels naleven, zullen ze hier eerst een certificaat voor moeten behalen. De boeren zullen zich als een groep moeten vormen waarin één persoon aangewezen wordt als manager. Dit kan een individu zijn, maar ook vereniging, coöperatie of een managementbedrijf. De manager van de groep zal een intern controlesysteem moeten hebben om te checken of de boeren zich aan de RSPO-principalen en -criteria houden. De boeren zullen lid moeten worden van RSPO en krijgen vervolgens relevante trainingen over het naleven van de RSPO-principalen en -criteria. Wanneer de boeren klaar zijn om van start te gaan, zal er een inspectie- en certificeringsinstantie genaamd Control Union ingeschakeld worden. Zij verzorgen dan de audits en certificeringen. De RSPO biedt boeren de mogelijkheid om uiteindelijk meer winst te maken met hun producten. Het vergroot de kans om producten snel te verkopen op de internationale markt en het biedt de mogelijkheid om de grond opnieuw in te richten. Ook zien de boeren in dat duurzaamheid belangrijk is voor de generaties na ons, de ontwikkeling van de natuur en de kwaliteit van het leven.  

Nederland zet zich 100 procent in voor het verduurzamen van sustainable palm oil. Momenteel voldoet Nederland aan een percentage van 90 procent. Er wordt met verschillende bedrijven, ondernemers en de RSPO hard aan gewerkt om in Nederland 100 procent duurzame palmolie te verschaffen. 

Leave a Comment on Wat is palmolie? 

Geef een reactie